facebook
twitter

Wist u dat er in Moordrecht een bloeiende Ondernemersvereniging is en dat ondernemers met binding in Moordrecht van harte welkom zijn bij de vereniging!

De contributie voor het jaar 2018 zal €  230,00 excl. 21% B.T.W., bedragen (de contributie zal evenredig aan de prijsindex per kalenderjaar worden aangepast).

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.

U kunt u aanmelden voor de Ondernemers Vereniging Moordrecht via:

Uiterwaard 119
2841 BL Moordrecht
Tel. (0182) 374 327

Of via onderstaand formulier: